Foto:Dainis Kārkluvalks

 • 1

  Foto:Dainis Kārkluvalks

 • 2

  Foto:Dainis Kārkluvalks

 • 3

  Foto:Ginta Memmena

 • 4

  Foto:Ginta Memmena

 • 5

  Foto:Ginta Memmena

 • 6

  Foto:Andris Leja

 • 7

  Foto: no "St. Panteleimon Chanters" publicitātes materiāliem

 • 8

  Foto:Gunta Sloga

profile arpasaule arpasaule
arpasaule profile

arpasaule Ārpasaules mūzika @KrejumsSaldais. Ja nokavēji vakar, skaties arī šodien plkst. 19:35 LTV 7 309 days ago · reply · retweet · favorite

Saulkrastic profile

Saulkrastic @arpasaule Koncerts bija vārdiem neaprakstāms. Paldies! ow.ly/i/GDqr 317 days ago · reply · retweet · favorite

reģiona savdabīgo skanējumu. Līdzās pašmāju profesionālās mūzikas izpildītājiem, ar kuriem Raimonds Tiguls jau sadarbojies iepriekš, Tiguļu kalnā kāps arī viesi no Gruzijas – vīru vokālais kvartets „St. Pante- leimon Chanters”. Koncertā būs dzirdami gan garīgās, gan laicīgās mūzikas dziedā- jumi, kas skaņkārtās sasauksies ar Rai- monda Tigula jaundarbiem „Rīgas Sakso- fonu kvarteta” un profesionālā stīgu kvarteta „Sinfonietta Rīga” izpildījumā. Brīvdabas sajūtās dalīsies arī mūziķu apvienība „Xilem TRIO” un jauniešu koris „Kamēr…”.Tāpat arī tiks turpināta komponista sadarbība ar dziedātāju Kristīni Kārkli-Puriņu, meklējot austrumnieciskās nokrāsas pašmāju tautas mūzikā un tās daudzveidīgajā skanējumā.

ĀRPASAULES MŪZIKA TIGUĻKALNĀ

8. jūnijs, plkst.20.00 Talsi, Tiguļkalns

Jau otro gadu pēc kārtas nodibinājums „Pasaules mūzikas un mākslas fonds” aicina uz brīvdabas sajūtu koncertu „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā”, kas notiks šī gada 8. jūnijā plkst. 20.00 Talsos. Pilsētas augstā- kajā virsotnē, Tiguļu kalnā, skanēs pašmāju un ārvalstu tautas mūzika, no zaļā ozolu ieloka vedinot  uz Melnās jūras un Gruzijas kalnu plašumiem.
   Brīvdabas koncerta „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” idejas un mākslinieciskās domas autors ir komponists un izpildītājs Raimonds Tiguls, kas savas dzimtās pilsētas augstā- kajā virsotnē ozolu ielokā radījis vietu, kur skaņās un sajūtās sasaukties dažādu tautu un pasauļu mūzikai.
   Ārpasaules mūzika – mazliet tālāk par pa- saulē dzirdēto – šogad  atklās  Melnās  jūras
  

Built with Berta